top of page

T.P. Moesker / C. Cavallo: Dierlijke resten uit een Vroeg Middeleeuwse geul​. In: Dijkstra eds 2015: Opgraving vroeg middeleeuwse nederzetting in Leiderdorp-Plantage, in prep.
 

T.P. Moesker: Dierlijk botmateriaal. In: B.C. ter Steege / M.F.P. Dijkstra eds 2015: Opgraving vroeg middeleeuwse nederzetting in Leiden Boshuizerkade, in prep.
 

T.P. Moesker: Dierlijk botmateriaal. In: M.F.P. Dijkstra & T.P. Moesker 2016: Begraven bewoning uit de Vroege Middeleeuwen. Archeologische proefsleuven en opgravingen aan de Hoogeweg in Heiloo, plangebied Zuiderloo (UWP 5), diachron rapport 63.

T.P. Moesker: Dierlijk botmateriaal. In: T.P. Moesker & M.F.P. Dijkstra 2015: Een vroegmiddeleeuwse nederzetting langs de Hoogeweg in Heiloo. Archeologische opgravingen in plangebied Zuiderloo, UWP 2, gemeente Heiloo. Diachron publicatie 62.

C. Cavallo & T.P. Moesker: Faunal Remains from the Neolithic levels of Sabi Abyad (Syria. In: Archaeozoology of the Near East VIII, TMO 49, maison de L’Órient et de la Mediterranée Lyon 2008.
 

Algemene publicaties
Publicaties archeozoölogie  

- Claude Bernard -

“The joy of discovery is certainly the liveliest that the mind of man can ever feel”

PUBLICATIONS

T.P. Moesker 2016: Opgraving van een nederzetting uit de Volle Middeleeuwen, Tilburg Nieuw Jeruzalem.

M.F.P. Dijkstra & T.P. Moesker 2016

Begraven bewoning uit de Vroege Middeleeuwen. Archeologische proefsleuven en opgravingen aan de Hoogeweg in Heiloo, plangebied Zuiderloo (UWP 5), Diachron rapport 63.

T.P. Moesker & M.F.P. Dijkstra 2015

Een vroegmiddeleeuwse nederzetting langs de Hoogeweg in Heiloo. Archeologische opgravingen in plangebied Zuiderloo, UWP 2, gemeente Heiloo. Diachron publicatie 62.

T.P Moesker, in:
M. Van der Heiden 2014: Inventariserend Veldonderzoek in het plangebied Zuiderloo, gemeente Heiloo (Noord-Holland), Diachron publicatie 100. (deelpublicaties geologie, vindplaatsen en dierlijk botmateriaal)

T.P. Moesker & M. Stolk 2014

Archeologisch onderzoek in Cuijk. Een Romeins graf en een Romeinse weg. Diachron notitie 119.

T. P. Moesker & M.F.P. Dijkstra 2013

Wonen op de flank, archeologie van de IJzertijd, opgraving in plangebied Dijkstraten (gemeente Best). Diachron rapport 55.

T.P. Moesker 2012

Archeologisch onderzoek op bedrijventerrein Heeswijk-Dinther Retsel (gemeente Bernheze): Een grafveld uit de IJzertijd-Romeinse tijd; nederzettingssporen uit de IJzertijd en sporen van landinrichting uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd, Diachron rapport 54

T.P. Moesker/ E.A. Ball/ E. Heunks 2012

Best Hokkelstraat, inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, gemeente Best. Diachron notitie 112

T. Buikema/ M. Kok/ T.P. Moesker 2012

A large rectangular ditch at Heeswijk-Dinther, in: R. de Leeuwe & R. Jansen (ed.): Cultplaces and rectangular structures in late prehistory and the Roman era in the Netherlands, Side Stone Press, Leiden".

bottom of page