top of page

ABOUT

Tijmen Moesker studeerde tussen 2000 en 2006 Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hier behaalde hij zijn doctoraal diploma in Science Based Archaeology, waarbinnen hij zich specialiseerde in onderzoek naar dierlijk botmateriaal en bewoningsontwikkelingen in de Late Prehistorie. Zowel tijdens als na zijn studie werkte Tijmen mee aan verschillende grote opgravingsprojecten in Nederland, maar ook in Syrië en Italië. Opgravingen waaraan hij meewerkte zijn onder andere:
 

- Vergulde Hand West, Vlaardingen: Een van de best onderzochte IJzertijd nederzettingen van                West-Nederland.
- Forum Hadriani, een Romeinse havenstad gelegen onder het huidige Voorburg.
- Tell Sabi Abyad, een bijzondere site in Noord Syrië welke bewoond werd vanaf 6500 v. Chr.

- Heeswijk-Dinther, een inheems Romeins grafveld met cultusplaats.

- Satricum Italië, Veldcursus Universiteit van Amsterdam, Necropool opgraving van 600 v. Chr.

- Best-Dijkstraten, diverse boerenerven uit de Midden en Late IJzertijd.

- Leiderdorp Plantage, een vroeg middeleeuwse handelsnederzetting langs de Rijn.

- Heiloo, langdurig onderzoek naar de bewoning op de strandwal vanaf de Midden Bronstijd t/m de Vroege  

  Middeleeuwen.

 

Inmiddels werkt Tijmen Moesker al enige tijd als zelfstandige in de archeologie voor verschillende opdrachtgevers, waaronder IDDS, Archol bv en diverse gemeentes. Hij is in te huren als (senior) KNA-archeoloog, veldwerkleider en specialist dierlijk botmateriaal.

bottom of page