top of page

De klimaatsveranderingen worden met de dag voelbaarder, men kan er simpelweg niet meer om heen dat de hedendaagse mens wel degelijk invloed hierop heeft. De zogenaamde ‘carbon footprint’ die door elk individu wordt gezet op deze planeet is cruciaal hierin en zou moeten veranderen zodat het klimaat de tijd krijgt om te herstellen. De mens heeft namelijk het milieu en het landschap in het ‘Antropoceen’ sinds de industriële revolutie, zwaar overbelast.

In mijn ogen haakt archeologie in op deze actualiteit. Goed archeologisch onderzoek, waarbij verschillende disciplines een rol spelen kunnen de diachrone ontwikkelingen van de mens en de omgang met veranderingen in hun omgeving analyseren. Hierdoor kan archeologisch onderzoek als klankbord dienen voor de huidige maatschappij en kan er voor zorgen dat we op een andere manier gaan denken en uiteindelijk gaan handelen. 

VISIE

Footprints from long ago
Beyond the artefact

Onderzoeksthema's

Zooarchaeology

Deze ‘oude footprints’  bestaan uit oude bewoningssporen en vondsten zoals paalkuilen van houtenhuizen, waterputten en tal van vondstmateriaal.  Zo krijg je een inkijk hoe mensen ooit om zijn gegaan met hun omgeving en hoe zij zich voedde en handhaafde in en met de natuur. Voor mij zijn onderzoeksthema’s hier in hoe ging men om met het lokale landschap, flora en fauna en welke ontwikkelingen zijn hierin waar te nemen. Zo kwam de eland nog voor in de bossen van West-Nederland tot in de Volle Middeleeuwen en zo namen de Romeinen naast grote koeien ook kippen en katten mee naar Nederland.

De ‘wetlandsites’ van West-Nederland zijn bij uitstek fantastische archeologische vindplaatsen omdat daar niet alleen sporen van de gebouwen worden terug gevonden en vondstgroepen zoals aardewerk en metaal, maar ook, dankzij de hoge grondwaterstand, de ecologische vondsten zoals hout, zaden, pollen, botten, visresten, leer en textiel waarbij de archeologische wetenschap uitgedaagd wordt om met zoveel mogelijk invalshoeken de mens in het verleden en zijn omgeving te begrijpen. 

Kernpunt in onderzoek voor mij is om verder te kijker dan de funderingen, paalkuilen, scherven, aardewerk; een artefact geeft niet alleen een datering en is niet alleen een gebruiks-voorwerp op zich maar het is onderdeel geweest van een culturele context zoals een huishouden of een ambachtelijke specialisatie. Door het combineren van diverse disciplines binnen de wetenschap kunnen er nieuwe inzichten gevormd worden hoe men vroeger leefde.

Dierlijke botmateriaal blijft goed bewaard in West-Nederland dankzij de hoge grondwaterstanden en de kleigronden. Dit aspect binnen de archeologie geeft ons kennis welke dieren gehouden werden en welke dieren gejaagd werden. Hoe zag het dieet er uit en waarvoor gebruikte men de dieren nog meer denk hierbij aan wol, melk en trekkracht. Ook werd botmateriaal gebruikt voor het maken van voorwerpen zoals benen kammen. Zo werden de eerste schaatsen bijvoorbeeld gemaakt van middenvoetsbeenderen van paarden. De zogenaamde glis afkomstig uit de Vroege Middeleeuwen.

bottom of page