top of page

Van veldwerk tot rapportage...

Tijmen Moesker is freelance archeoloog en levert verschillende specialistische diensten met betrekking tot archeologisch onderzoek. Werkzaamheden worden efficiënt uitgevoerd en met teamgevoel. Tijdens het onderzoek staat kwaliteit hoog in het vaandel.

Opgraving en prospectie
Tijmen is flexibel in te zetten als (senior) KNA-archeoloog voor onder andere dagelijkse leiding of als projectleider. Tevens kan hij de terugkoppeling maken met het bevoegd gezag en opdrachtgever en zorgen dat de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd blijft. Verder is hij ervaren met digitaal werken in het veld en kan hij overweg met diverse databases, RTS en GPS.

Archeozoölogie

Tijmen is gespecialiseerd in onderzoek naar dierlijk botmateriaal en heeft hierover inmiddels al veel gepubliceerd. Niet alleen het determineren van het dierlijk botmateriaal, maar ook de plaatsing hiervan binnen de archeologische context om te komen tot een reconstructie van voedselvoorziening en het gebruik van dieren in het algemeen behoort tot de mogelijkheden.

Beleid en advies

Niet alleen voor uitvoerend werk, maar ook voor beleid en advies kunt u terecht bij Moesker Archeologie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van Programma's van Eisen en advies omtrent actuele en regionale onderzoeksagenda's.

Please reload

bottom of page